Varför vi fått den offentliga sektornsförtroende

Den offentliga sektorn har ofta hårdare regulatoriska krav än den privata, och i dagsläget uppfyller få online videoplattformar de kraven. På Screen9 insåg vi detta och eftersträvade tidigt vikten av att möta bland annat GDPR och webbtillgänglighetsdirektivet. Samtidigt tillhandahåller vi kraftfulla verktyg, som är enkela att använda, som hjälper våra kunder inom den offentliga sektorn att hantera sin on-demand och livevideo. Nedan kan du se ett urval av våra kunder inom offentlig sektor.

Varför vi fått den privata sektornsförtroende

Våra kunder inom den privata sektorn föredrar Screen9 för vår förmåga att underlätta arbetet med video, dess många integrationer och dess robusthet och skalbarhet. Fördelarna med Screen9 överlappar den privata och offentliga sektorn men vissa av funktionerna är endast tillgängliga för företagen i den privata sektorn, såsom global CDN-leverans och integrationer med icke-europeiska plattformar. Nedan kan du se ett urval av våra kunder inom den privata sektorn.