Varför vi förtjänat förtroende från den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn har hårdare regulatoriska krav än den privata, och i dagsläget uppfyller få videoplattformar de kraven. På Screen9 insåg vi detta och säkerställde tidigt att vi mötte de regulatoriska kraven bland annat GDPR och webbtillgänglighetsdirektivet. Samtidigt tillhandahåller vi kraftfulla verktyg, som är enkla att använda, som hjälper våra kunder inom den offentliga sektorn att hantera sin on-demand och livevideo produktion. Nedan kan du se ett urval av våra kunder inom offentlig sektor.

Varför vi vunnit förtroende från den privata sektorn

Frågar man våra kunder inom den privata sektorn varför de väljer Screen9 svarar de att plattformen hjälper dem att sända högkvalitativ video säkert, att vi hjälper dem att effektivisera deras arbete med rörlig kommunikation, för att det är enkelt att integrera plattformen mot deras andra system och självklart för dess robusthet och skalbarhet. Många av fördelarna med Screen9 gynnar både den privata och offentliga sektorn men vissa av funktionerna är endast tillgängliga för företagen i den privata sektorn, såsom global CDN-leverans och integrationer med icke-europeiska plattformar. Nedan kan du se ett urval av våra kunder inom den privata sektorn.