Säker Video för Offentlig Verksamhet

Användning

null

Video används bl.a. för internutbildning, samhällsinformation, livesändningar av kommun/region fullmäktige mm. Förutom kommunikationsbehovet används en videoplattform för att förenkla arbetsflöden, spara tid och på ett organiserat sätt hantera videofiler och deras distribution. Offentliga aktörer har i stor utsträckning samma behov som privat sektor men ofta strängare krav på dig. Det ställer också krav på leverantörer och deras tjänster.

Regelefterlevnad

null
GDPR

Screen9 möter GDPR. Kund äger kunds data och personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan Screen9 och kund. Screen9 säkerställer också att underleverantörer har personuppgiftsbiträdesavtal med Screen9 när det är relevant.

Webbtillgänglighetsdirektivet

Screen9 är troligen den enda nordiska leverantören som fullt möter webbtillgänglighetsdirektivet för både videospelare och videoinnehåll med bl.a. stöd för att skapa och redigera undertexter, automatiskt transkribera text, flera ljudspår för syntolkning. Spelaren möter WCAG 2.1 AA i alla avseenden.

Cloud Act

Då flera utmaningar finns kopplade till GDPR och Cloud Act erbjuder Screen9 flera varianter på vilka underliggande leverantörer som tillåts användas. All data kan lagras i hos Screen9 eller hos andra europeiska leverantörer. Det innefattar även kringliggande system så som support.

Screen9 för Offentlig Verksamhet

null

Offentlig verksamhet har högt ställda krav på en videolösning. Screen9 har en lång erfarenhet av videoplattformar och har tagit fram speciella paket för att möta kravställningar från kommuner, regioner och myndigheter. Fokus är att förenkla arbetsflöden, spara tid och möta krav kring GDPR och webbtillgänglighetsdirektivet. Screen9 är också ett svenskt företag med svensk support och svenska avtal för offentlig sektor.

Funktioner

Livesändning

Enkel livesändning med Screen9 i upp till 4K kvalitet.

Livemixning

Mixa flera kameror med bild och förinspelad video.

Adaptiv streaming

Videokvaliteten anpassas automatiskt efter uppkoppling och skärmstorlek.

Tillgänglig spelare

Den enda nordiska WCAG 2.1 AA kompatibla spelaren.

Automatisk textning

Skapa undertexter med hjälp av AI och efterredigera i Screen9s verktyg.

Syntolkning

Hantera alternativa ljudspår för syntolkning.

SiteVision

Ladda upp och publicera direkt i SiteVision genom Screen9s modul.

Voteringsystem

Skapa undertexter med hjälp av AI.

Videoredigering

Efterredigera livesändningar eller dela upp sändningen i korta filmer.

Optimizely (Episerver)

Ladda upp och publicera direkt i Optimizely (Episerver) genom Screen9s modul.

Single Sign-On

Inga nya användare behövs, befintlig Single Sign-On lösning kan användas.

Europeisk lagring

All data lagras säkert i Europa så GDPR och CloudAct inte blir ett problem.

Effektiva Arbetsflöden & Kontroll

null

Att hantera och publicera video ska vara enkelt och smidigt. Screen9 har därför utvecklat integrationer med både DAM och CMS mjukvaror så att användaren minimerar manuellt arbete och att hoppa mellan olika plattformar. Screen9 används också av samma skäl för att publicera video till sociala medier. En annan fördel är också att användarna alltid vet var filmer finns och enkelt kan hitta dem genom effektiva sökfunktioner. Att skaffa en videoplattform från Screen9 har en kort återbetalningstid bara genom arbetstidsbesparingen.

Referenser

null
format_quote

SKR producerar livesändningar flera gånger per vecka som visas för hela den offentliga sektorn. Vi har höga krav på videoplattformen som vi använder; den måste vara snabb, stabil och alltid tillgänglig och inte minst ha högsta videokvalitet. Screen9’s videoplattform möter de kraven med god marginal. Tillsammans med en plattform som är state of the art har Screen9 en support och partnerskap som möter våra högt ställda förväntningar.

Micke Petäjämaa

Sveriges Kommuner och Regioner

format_quote

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköping Län genomför livesändningar av kommunfullmäktige för regionens kommuner. Vi har höga krav på de plattformar vi arbetar med när det gäller funktionalitet och enkelhet. Det är viktigt att plattformens gränssnitt är intuitivt och enkelt att hantera. Screen9 lever upp till våra krav med stor marginal. Vi har hitintills aldrig mött några hinder för vad vi kan göra med videoplattformen. Därtill en support som är outstanding, jag har aldrig varit med om så snabb respons vid frågor om användning eller teknik.

Mats Appelqvist

Mediacenter Jönköpings län

Om Screen9

null

Screen9 är ett svenskt bolag med kontor i Stockholm, Göteborg och Krakow i Polen. Vi levererar den mest kompletta videoplattformen till både företag och offentlig sektor. Vår målsättning är att våra kunders kommunikation och effektivitet förbättras. Screen9 blev ett eget bolag 2011 men och existerade tidigare som en del av bolaget Picsearch som grundades 2000.

Avropa

null

Screen9s videoplattform kan köpas in genom direktupphandling, avrop från Kammarkollegiet eller Adda (fd SKL Kommentus) eller genom traditionell offentlig upphandling. Majoriteten av våra kunder inom offentlig sektor avropar från ramavtal eller direktupphandlar oss då kostnaden för Screen9 videoplattform understiger direktupphandlingsgränsen. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Menu