"What new technology does is create new opportunities to do a job that customers want done"

Ett lysande citat från techmedia-mogulen Tim O’Reilly som också satte termerna öppen källkod och Web 2.0 på kartan. Vårt tankesätt är detsamma på Screen9. Vårt viktigaste uppdrag är att lösa våra kunders behov så att de kan fokusera på sitt jobb – att skapa och publicera engagerande videoinnehåll.

Vår vision

Vi brinner för det vi gör. Och vi tror på det vi gör. Vår viktigaste uppgift är att utveckla en videoplattform i världsklass som samtidigt är enkel att använda för våra kunder.

Vårt uppdrag

Liksom O'Reilly brann för att dela öppen källkod tror vi på att bidra till vår bransch med vår kunskap och expertis. För att både vi och branschen ska fortsätta att utvecklas!

Robert Risberg, VD, Lars Peterson, Key Account Manager, och Jenny Sondell, Marketing Manager, på Screen9’s årliga konferens Video Summit Day den 31 November 2021. Vi kommer att fortsätta att dela kunskap, bjuda in spännande och intressanta föreläsare från branschen och presentera inspirerande success cases från våra kunder.

Läs mer om Video Summit 2022 här