Juristen och GDPR-experten Bo Johan Wigfeldt gästade Screen9 torsdagswebinar den 21 februari och redde ut bakgrunden och de juridiska förutsättningarna för 3.e lands leverantörer.

Du som lyssnar kommer bla. att få svar på:
Hur hanterar myndigheter frågor om molntjänster och GDPR utifrån ett juridiskt och praktiskt perspektiv?
Varför är det viktigt att hela tiden gå till grunderna i GDPR?
Stockholms stad säger nu nej till Microsoft 365, vad innebär det?
Kommer fler myndigheter att följa Stockholm stads exempel?
Kommer även företag i den privata sektorn att följa exemplet, dels pga. GDPR i sig och dels pga. myndighetskunders krav?

SPELTID:CA 55 MINUTER

Innan du tittar

Fyll i formuläret

Loading...