VARFÖR SCREEN9?

Myndigheter litar på oss

Många videoplattformar säger att de är GDPR-kompatibla. Men det är sällsynt att de avslöjar vilken data de samlar in och vilka underleverantörer som de använder. På Screen9 gör vi precis detta – därför har vi också listats som en säker leverantör av Esam och valts som leverantör av många myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor.

FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Vi hjälper myndigheter och kommuner att förbättra sin kommunikation med sina medborgare genom GDPR-säkra livesändningar och on demand-publicering.

FÖR DEN PRIVATA SEKTORN

Vi hjälper medelstora och stora företag att redigera, hantera, publicera och livesända video på ett säkert sätt både på deras intranät och på olika webbplatser.

"Säkerhet, kvalitet och enkelhet"

När vi frågar våra kunder varför de valt oss som leverantör placerar sig Säkerhet, Kvalitet och Enkelhet som de topp tre vanligaste anledningarna att välja Screen9. 

SÄKERHET
Screen9 möter GDPR. I vårt fall betyder det att din data lagras säkert hos oss eller hos våra underleverantörer. Datan behandlas alltid inom EU, på servrar som ägs av europeiska företag. Med en tillgänglig videospelare, automatisk transkription och en undertexteditor uppfyller din video även EU-direktivet om webbtillgänglighet för offentliga myndigheter.

KVALITET
Genom äkta adaptiv streaming, live med tidsförskjutning (DVR) och 1080p 60fps video, kommer dina användare få en optimal videoupplevelse oavsett enhet, plats eller internetanslutning.

ENKELHET
Med enkla men kraftfulla verktyg kan du enkelt skapa, redigera, hantera och analysera dina videor och samtidigt effektivisera ditt arbete.

GDPR-säker videoplattform

Screen9s plattform är helt GDPR-säker och din videodata lagras och behandlas säkert hos oss, på servrar som ägs av europeiska företag.

WCAG 2.1 AA-kompatibel videospelare

Med automatisk transkription och en undertextredigerare uppfyller din video EU-direktivet om webbtillgänglighet.

Adaptiv streaming

Genom äkta adaptiv streaming, live med tidsförskjutning (DVR) och 1080p 60fps video, kommer dina användare att få en optimal videoupplevelse oavsett enhet, plats eller internetanslutning.

Enkel men kraftfull videoredigering

Plattformen erbjuder flera redigeringsalternativ - trimma start och slut, filter och effekter, ljudspår, kapitel, namnplattor, textrutor, skapa undertexter och mycket mer.

Fantastisk support

92 % av våra kunder är igång efter sin första introduktionskurs. Och när du behöver hjälp har vi en kunnig support som du kan mejla, ringa eller kontakta via vår sajt när som helst.

Hantera ditt videoinnehåll

Hantera säkerhet, rättigheter och användare, taggar, kategorier och publiceringsdatum som hjälper dig att effektivisera ditt arbete.

Säkerhet

Screen9 erbjuder både nedlåsning och kryptering som kan tillfredsställa även den mest krävande CTO. Vi underlättar även säker användarhantering genom att Single Sign On över Azure AD och SAML2.

Analysera din videoanvändning

Följ upp engagemang och användning av dina videor och livesändningar med analysverktyg specialiserade för video.